Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Kepaniteraan PTA Malut

PANITERA MUDA HUKUM

NAMA LENGKAP

:

Hj. Aisah Hi. Malik, S.H, MH

NIP

:

19560809 197903 2 003

TEMPAT/TGL LAHIR

:

 Ternate, 09-08-1956

JABATAN

:

Panitera Muda Hukum

LATIHAN JABATAN

:

1. Penataran P4

 

 

2. Pendidikan Panti

 

 

3. ADUM

PENDIDIKAN

:

1. S1 Unkhair Ternate Tahun  2000

 

 

2. S2 Univ. Jayabaya Jakarta Tahun 2013

 

PANITERA MUDA BANDING

NAMA LENGKAP

:

Drs. Ibrahim Labungi

NIP

:

19590315 199202 1 001

TEMPAT/TGL LAHIR

:

 Banda, 15-03-1959

JABATAN

:

Panitera Muda Banding

LATIHAN JABATAN

:

1. Prajabatan TK. II

 

 

2. Pendidikan Calon Panti

 

 

3.

PENDIDIKAN

:

1. S1 IAIN/Syariah Tahun  1990

 

 

2.

 

 

3.

 

PANITERA PENGGANTI

NAMA LENGKAP

:

Jasmani Lamasa, S.H

NIP

:

19640827 199303 1 006

TEMPAT/TGL LAHIR

:

 Batu Atas, 27-08-1964

JABATAN

:

Panitera Pengganti

LATIHAN JABATAN

:

1.Prajabatan

 

 

2. Pendidikan Calon Panti

PENDIDIKAN

:

1. S1 Hukum

 

 PANITERA PENGGANTI

NAMA LENGKAP

:

 Drs. Irssan Alham Gafur, MH

NIP

:

 19680803 199603 1 002

TEMPAT/TGL LAHIR

:

 Ternate, 03-08-1968

JABATAN

:

 Panitera Pengganti

LATIHAN JABATAN

:

1. .Prajabatan

 

 

2. Pendidikan Calon Panti

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

PENDIDIKAN

:

1. S1 Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar 1994

2. S2 Hukum Keperdataan 2014